Het 360°-feedbackinstrument wordt gebruikt als onderdeel van een methodiek die beoogt het bewustzijn over het gedrag en de effecten daarvan te vergroten. Relevante competenties worden door de cliënt, de begeleider en de omgeving van de cliënt gewaardeerd en digitaal in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om gericht in gesprek te kunnen gaan over de sterke en de nog te ontwikkelen competenties.

Het aanpassen van gedrag is vaak een knelpunt bij de begeleiding van de cliënt. Om haar of hem op de juiste manier bij te staan moet de begeleider gedegen inzicht hebben in de verschillende factoren die voor de cliënt van belang zijn bij het maken van (andere) keuzes. Mensen beoordelen hun competenties vaak heel anders dan de omgeving. Het 360°-feedbackinstrument maakt het verschil duidelijk tussen de eigen perceptie van sterke en zwakke competenties en de manier waarop begeleiders en omgeving die waarnemen.

 

Belangrijk is dat de cliënt beseft dat gedrag en ingesleten patronen voorkomen dat nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden. Als je doet wat je altijd al deed, zal je krijgen wat je altijd al kreeg. De juiste motivatie is cruciaal bij het veranderen van het eigen gedrag. Door deze methodiek en het gebruik van het 360°-feedbackinstrument ontdekt de cliënt dat gedrag, dat eerder waarschijnlijk wel effectief was, nu niet meer zorgt voor het gewenste resultaat en dus moet worden aangepast.

 

Uiteindelijk worden concrete ontwikkeldoelen ontdekt en korte en lange termijn afspraken gemaakt. De startsituatie wordt vastgelegd, de verschilscores geven aan waarop de begeleiding gericht moet zijn. Afhankelijk van de te bereiken doelen en de intensiteit van de begeleiding worden de evaluatiemomenten in de tijd bepaald. De methodiek en het 360°-feedbackinstrument lenen zich ook heel goed om in teams gebruiken. Het zorgt ervoor dat mensen elkaars taal leren kennen elkaar beter kunnen helpen bij de persoonlijke ontwikkeling.